Δήλωση αδήλωτων τετραγωνικών

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν προθεσμία οι ιδιοκτήτες ακινήτων να τακτοποιήσουν και να δηλώσουν στον Δήμο τους τα μέχρι πρότινος αδήλωτα τετραγωνικά, ενώ για όσους δεν τα καταφέρουν έρχονται αναδρομικά πρόστιμα και χρεώσεις δημοτικών τελών.

Η τακτοποίηση και δήλωση μπορεί να γίνει είτε στον εκάστοτε Δήμο είτε ηλεκτρονικά στην ΚΕΔΕ, ενώ προσοχή συνιστάται σε όσους έχουν αλλαγή στη χρήση του ακινήτου ή αλλαγή δικαιώματος επί του ακινήτου καθώς αυτές οι δηλώσεις δεν γίνονται ηλεκτρονικά.