Πιστοποιητικά ενέργειας

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων «απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου, αναφέρονται τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση κ.α, ισχύει για 10 χρόνια εκτός αν το κτίριο ανακαινιστεί ριζικά πριν το πέρας της δεκαετίας. Δεν απαιτείται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης σε κτίρια που προορίζονται για βιομηχανία, εργαστήρια, αποθήκες, μνημεία, ημιτελή κτίρια κ.α

Για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης αρχικά ο ιδιοκτήτης του ακινήτου πρέπει να αναθέσει στον ενεργειακό επιθεωρητή την ενεργειακή επιθεώρηση για την έκδοση του Πιστοποιητικού, ο επιθεωρητής με τη σειρά του ενημερώνει τον ιδιοκτήτη για τα έγγραφα και τις πληροφορίες που θα χρειαστεί για να επιθεωρήσει το ακίνητο, και προγραμματίζει και διενεργεί την ενεργειακή επιθεώρηση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι μεταξύ άλλων αντίγραφα αρχιτεκτονικών σχεδίων και οικοδομικών αδειών, αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο, τίτλους ιδιοκτησίας και άλλα, ανάλογα με την ηλικία του ακινήτου.