Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Παρά την οριστική απόφαση του Υπουργού για την τελική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων και των σχετικών εγγράφων, στις 30 Σεπτέμβρη, υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες, για περαιτέρω παράταση.

Η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, και τα υγιεινομικά μέτρα για την προστασία από τον COVID – 19 στις δημόσιες υπηρεσίες, καταστούν δύσκολη την άμεση κατάθεση των δικαιολογητικών, και αναλογικά αυξάνεται και ο χρόνος εξυπηρέτησης.

Αναμένεται σχετική απόφαση.