Τοπογραφικά Διαγράμματα

Το τοπογραφικό διάγραμμα είναι μια ολοκληρωμένη μελέτη στην οποία αναγράφονται στοιχεία όπως η ακριβής θέση, οι διαστάσεις, το εμβαδό, το περιθώριο δόμησης ενός ακινήτου ή και τα κτίρια που υπάρχουν σε αυτό. Κάθε τοπογραφικό διάγραμμα δηλώνεται και εξαρτάται από το ΕΓΣΑ ’87. Το τοπογραφικό διάγραμμα είναι απαραίτητο μεταξύ άλλων, στις εκδόσεις οικοδομικών αδειών, στην τακτοποίηση αυθαιρέτων, στις συμβολαιογραφικές πράξεις και στις ενστάσεις κτηματολογίουΤο γραφείο μας αναλαμβάνει την σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων για τις ακόλουθες εργασίες:

  • Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
  • Συμβόλαια
  • Υποβολή Ενστάσεων στο Κτηματολόγιο
  • Πράξη Χαρακτηρισμού Δασαρχείου
  • Οριοθέτηση και Κατάτμηση Οικοπέδων και αγροτεμαχίων
  • Σύσταση Οριζόντιας και Κάθετης Συνιδιοκτησίας
  • Αποτυπώσεις
  • Εύρεση αγροτεμαχίων και καθορισμός ορίων