Με την πολυετή μας εμπειρία, μπορούμε να προχωρήσουμε σε κατασκευές και ανακαινίσεις της αρεσκείας σας, είτε πρόκειται για τον επαγγελματικό σας χώρο, είτε για το σπίτι ή το εξοχικό σας. Ιδέες και προτάσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες, μπορούν να δημιουργήσουν ή να αναδιαμορφώσουν τον χώρο σας κάνοντάς τον πιο μοντέρνο, πιο κλασικό, πιο λειτουργικό ή

Διαβάστε Περισσότερα

Αυθαίρετη κατασκευή σύμφωνα με το Νόμο ορίζεται η κάθε κατασκευή ή εγκατάσταση η οποία εκτελείται ή έχει εκτελεστεί χωρίς την απαιτούμενη οικοδομική άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής ή κατά παράβαση των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων ή με βάση άδεια που ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε. Η ρύθμιση αυθαιρέτων σας δίνει τη δυνατότητα να κατοχυρώσετε την περιουσίας σας καθώς η

Διαβάστε Περισσότερα

Από την αρχική μελέτη μέχρι την παράδοση της άδειας, αναλαμβάνουμε όλα τα στάδια για να λειτουργήσει η επιχείρησή σας όπως την έχετε σχεδιάσει. Ο χώρος που θα στεγάσει μια επιχείρηση είναι από τα πιο καίρια σημεία στην έναρξη της λειτουργίας μιας επιχείρησης. Δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που ενώ είχαν εξαιρετικές προοπτικές, εν τέλει έβαλαν λουκέτο

Διαβάστε Περισσότερα

Οι Στατικές Μελέτες της φέρουσας κατασκευής, συνιστούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες μελέτες. Παρέχουν τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και οδηγίες, με σκοπό την ασφαλή τεχνικοοικονομική κατασκευή του φέροντος οργανισμού του κτιριακού έργου. Η Στατική Μελέτη, περιλαμβάνει την εκπόνηση των υπολογισμών και τη σύνταξη των σχεδίων, πινάκων κλπ. που απαιτούνται για τη κατασκευή του φέροντος οργανισμού, καθώς και εκτίμηση της προβλεπόμενης

Διαβάστε Περισσότερα

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων «απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου, αναφέρονται τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση κ.α, ισχύει για 10 χρόνια εκτός αν το κτίριο ανακαινιστεί ριζικά πριν το πέρας της δεκαετίας.

Διαβάστε Περισσότερα

Τι είναι και τι περιλαμβάνει: Άδεια δόμησης είναι η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που έχουν αιτηθεί οι πολίτες και σε αυτή περιγράφονται όλες οι εργασίες αλλά και οι συνοδευόμενες μελέτες. Η άδεια δόμησης είναι απαραίτητη για την εκτέλεση οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας, όπως κατεδάφιση, ανέγερση, επισκευή κτιρίων, αλλαγή χρήσης, κατασκευή και προσθήκη εγκατάστασης,

Διαβάστε Περισσότερα

Κάθε επιχείρηση ή φορέας, που απασχολεί έστω και έναν εργαζόμενο είναι υποχρεωμένη από το Νόμο να προσλάβουν έναν Τεχνικό Ασφαλείας που θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες. Οι επιχειρήσεις ανάλογα με την επικινδυνότητά τους κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: α – υψηλή επικινδυνότητα β – μέση επικινδυνότητα γ – χαμηλή επικινδυνότητα και σύμφωνα με αυτή υπολογίζεται ο χρόνος εργασίας

Διαβάστε Περισσότερα

Βεβαίωση μηχανικού ή βεβαίωση νομιμότητας είναι το απαραίτητο έγγραφο για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα. Η βεβαίωση μηχανικού βεβαιώνει είτε πως δεν υπάρχει κτίσμα είτε πως στο ακίνητο δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές καθ΄ υπέρβαση της δόμησης, της

Διαβάστε Περισσότερα

Σύμφωνα με το Νόμο, το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί «σύστημα οργανωμένων σε κτηματοκεντρική βάση νομικών, τεχνικών και άλλων πρόσθετων πληροφοριών για όλα τα ακίνητα της επικράτειας. Εκεί καταχωρίζονται νομικές και τεχνικές πληροφορίες που αποσκοπούν στον ακριβή καθορισμό των ορίων των ακινήτων και στη δημοσιότητα των εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων και βαρών, με τρόπο που διασφαλίζει τη

Διαβάστε Περισσότερα

Το τοπογραφικό διάγραμμα είναι μια ολοκληρωμένη μελέτη στην οποία αναγράφονται στοιχεία όπως η ακριβής θέση, οι διαστάσεις, το εμβαδό, το περιθώριο δόμησης ενός ακινήτου ή και τα κτίρια που υπάρχουν σε αυτό. Κάθε τοπογραφικό διάγραμμα δηλώνεται και εξαρτάται από το ΕΓΣΑ ’87. Το τοπογραφικό διάγραμμα είναι απαραίτητο μεταξύ άλλων, στις εκδόσεις οικοδομικών αδειών, στην τακτοποίηση αυθαιρέτων,

Διαβάστε Περισσότερα