Τοπογραφικές Μελέτες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας κάθε τοπογραφική μελέτη και συγκεκριμένα:

 

  • Οικοδομησιμότητες
  • Υψομετρικές Μελέτες
  • Υποστήριξη Μελετών
  • Αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών
  • Πράξη Εφαρμογής και Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής
  • Καθορισμό Γραμμών Αιγιαλού Παραλίας
  • Πράξη Τακτοποίησης – Αναλογισμού – Προσκύρωσης
  • Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους
  • Εφαρμογές φωτογραμμετρίας και φωτοερμηνείας