Κτηματολόγιο

Σύμφωνα με το Νόμο, το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί «σύστημα οργανωμένων σε κτηματοκεντρική βάση νομικών, τεχνικών και άλλων πρόσθετων πληροφοριών για όλα τα ακίνητα της επικράτειας. Εκεί καταχωρίζονται νομικές και τεχνικές πληροφορίες που αποσκοπούν στον ακριβή καθορισμό των ορίων των ακινήτων και στη δημοσιότητα των εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων και βαρών, με τρόπο που διασφαλίζει τη δημόσια πίστη, προστατεύοντας κάθε καλόπιστο συναλλασσόμενο που στηρίζεται στις κτηματολογικές εγγραφές». Το Κτηματολόγιο έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου και πλήρως αυτοματοποιημένου αρχείου ακίνητης περιουσίας ενώ καταρτίζεται με τη διαδικασία της κτηματογράφησης και ακολούθως τίθεται σε λειτουργία. Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνει το γραφείο μας για κάθε φάση του κτηματολογίου είναι:

Α΄Φάση – Αρχικών Δηλώσεων

 • Συλλογή και επεξεργασία Δηλώσεων Ιδιοκτησίας
 • Δηλώσεις αρχικών ιδιοκτησιών Δ2
 • Εντοπισμός ακινήτου & μελέτη ιδιοκτησιακού καθεστώτος
 • Σύνταξη Εξαρτημένων Τοπογραφικών Διαγραμμάτων (ΕΓΣΑ ΄87)

Β΄Φάση – Ανάρτησης Κτηματολογικών Στοιχείων – Υποβολή Ενστάσεων/Διορθώσεων

 • Έλεγχος Προσωρινών Κτηματολογικών Στοιχείων
 • Σύνταξη αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος
 • Σύνταξη Ενστάσεων/Διορθώσεων προσωρινών Κτηματολογικών Στοιχείων και τεκμηρίωση αυτών
 • Διεκπεραιώσεις των προαναφερθέντων διαδικασιών
 • Σύνταξη Εξαρτημένων Τοπογραφικών Διαγραμμάτων (ΕΓΣΑ ’87)
 • Υποστήριξη σε Επιτροπή Ενστάσεων

Κτηματολόγιο σε Λειτουργία

 • Διορθώσεις Αρχικών Εγγραφών Εθνικού Κτηματολογίου
 • Σύνταξη Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών
 • Υποβολή Αίτησης Διόρθωσης Γεωμετρικών Στοιχείων των Γεωτεμαχίων
 • Συνενώσεις ιδιοκτησιών