Άδειες Δόμησης

Τι είναι και τι περιλαμβάνει:

Άδεια δόμησης είναι η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που έχουν αιτηθεί οι πολίτες και σε αυτή περιγράφονται όλες οι εργασίες αλλά και οι συνοδευόμενες μελέτες. Η άδεια δόμησης είναι απαραίτητη για την εκτέλεση οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας, όπως κατεδάφιση, ανέγερση, επισκευή κτιρίων, αλλαγή χρήσης, κατασκευή και προσθήκη εγκατάστασης, διαμόρφωση οικοπέδου με σκοπό τη δόμηση, τροποποίηση όψεων κ.α και περιλαμβάνει ελέγχους στην μορφή, τις διαστάσεις του κτιρίου, τη θέση του στο χώρο. Επίσης εξασφαλίζει την πυρασφάλεια, την εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία δασικών εκτάσεων, αρχαιολογικών χώρων κ.α

Διαδικασία έκδοσης και αναθεώρησης:

Η άδεια δόμησης χορηγείται από τις Υπηρεσίες δόμησης των Δήμων και για την έκδοσή της απαιτούνται δικαιολογητικά όπως: η έγκριση δόμησης, μελέτες και άλλα δικαιολογητικά που ορίζει ο νόμος. Η ισχύς της διαρκεί για 4 χρόνια από την έκδοσή της ή 6 χρόνια όταν αφορά κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 5.000 τετραγωνικών μέτρων. Η αναθεώρηση για παράτασή της ισχύος της γίνεται κατόπιν σχετικής αίτησης και αυτοψίας.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση των μελετών, τη διαδικασία έκδοσης της Άδειας, την υλοποίηση αλλά και την επίβλεψή της.